Skip to main content.

Ekstreme forhold sætter både maskiner og olier på prøvemaj 30, 2018

Univar leverer olier til det svenske mineselskab Boliden, Her udsættes maskinerne for ekstreme forhold næsten døgnet rundt, og det stiller strenge krav til de olier, de anvender.

Boliden er et svensk selskab, hvis rødder går tilbage til 1924. Dengang blev der fundet guld uden for Skellefteå – og det blev starten på en guldfeber i den norsk-svenske by. I dag driver Boliden seks miner i Sverige, Finland og Irland samt flere smelteværker, beskæftiger omkring 5.500 personer og er Europas største leverandør af kobber og zink.

Univar har leveret olieprodukter til Boliden i en årrække, og i 2017 blev aftalen atter fornyet.

Vi er naturligvis meget glade for, at Boliden viser os fornyet tillid, og det viser, at vores produkter fungerer godt i ekstreme forhold. Driftsstop på sådanne maskiner koster dyrt, så det er vigtigt, at produkterne fungerer optimalt, så man undgår ikke planlagte stop i produktionen, siger chefen for smøremidler i Univar Norden, Geir Eikemo.

Boliden sætter på sin side pris på det gode samarbejde – og især den ekstra service som uddannelse og hjælp ved problemer vejer tungt.

Vi sætter stor pris på den uddannelse, vi får af Univar. Det gælder især området om håndtering af olie. Såvel selve miljødelen, men også det at holde olien ren til enhver tid. Det er afgørende, at vi håndterer olierne rigtigt for at undgå forureninger, der eventuelt kan skabe problemer, siger udviklingsingeniør i Boliden, Thomas Wikman.

Univar og Boliden arbejder tæt sammen for at optimere driften, og sammen forsøger de hele tiden at se på muligheder for at sænke omkostningerne. Det kan blandt andet handle om at vælge den optimale motorolie eller det bedste smørefedt til de driftsforhold, maskinerne arbejder under.

De belastninger, maskinerne bliver udsat for, kombineret med en temmelig høj ydelse og til tider ekstremt lave temperaturer, stiller store krav til maskinerne og de smøremidler, der benyttes på dem. Om vinteren er det ikke usædvanligt med 30 minusgrader i nogle af de områder, hvor Boliden opererer, og så gælder det om at vælge smøremidler, der kan klare det høje effektudtag.

Valg af den optimale motorolie kan også medvirke til et lavere brændstofforbrug. Sådanne maskiner kan bruge op til 190 liter brændstof i timen, og de er i drift i op til 21 timer i døgnet. Så her vil en reduktion af brændstofforbruget på bare én procent kunne bidrage til store brændstofbesparelser.

Det allervigtigste for os er, at der fungerer godt rent teknisk, men vi er begyndt at tænke i de baner også, siger Wikman.

Eikemo peger også på, at moderne, helsyntetiske olier kan give motorerne længere levetid. Det er noget, der igen forbedrer regnestykket for kunden – til trods for en højere literpris.

Vi arbejder tæt sammen men alle vores kunder for at sørge for, at de får de beste løsninger totalt set. Derved bliver de samlede ejerskabsomkostninger væsentligt vigtigere end selve literprisen på olierne, slutter Eikemo.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fire gange om året sender vi vores e-nyhedsbrev med spændende nyheder om produkter og historier fra vores kunder i smøremiddelindustrien.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.